Indiáni

 IMG_5068_XPS Hell on Wheels jich cestuje a pracuje jen pár a společnost jimi opovrhuje téměř stejně jako černochy. Pokud se stane nějaký incident s divokými Čejeny, jsou to právě oni, kdo jsou ostatními obviňováni. Přestože se nechali pokřtít a přijali civilizaci. Přestože někteří z nich z kmene Čejenů vůbec nepocházejí. Jejich příběhy jsou velmi osobní a mnohdy velmi tragické. Ostatně jako obecně osud původních obyvatel Severní Ameriky…

Joseph Blackmoon (26)

Indián, který přešel na křesťanskou víru a pokusil se přijmout vzdělání a společenské zvyklosti bílých. Pomáhá místnímu reverendovi v kostele, i přes svoje rozhodnutí přijmout víru bílých to však nemá zcela ujasněné a je vnitřně rozervaný mezi indiánskými zvyklostmi a bělošskou kulturou. Přestává vycházet s Ruth, kterou měl rád. Navíc se snaží zachránit reverenda Colea, který poslední dobou stále více pije a už nezastává svůj kněžský úřad. Postava Josepha nabízí velký prostor pro vnitřní prožitky. Řeší hroutící se vztah i své rozpolcení mezi starou a novou kulturou a mezi starým a novým náboženstvím. Jako jeden z mála interaguje s indiány žijícími v blízké vesnici.

Margarethe Jasná záře (29)

Indiánka z kmene Huronů. Je šťastně vdaná za Jacoba Wheelera, který ji zachránil od bělochů, kteří ji chtěli prodat. Byla vychována v úctě k indiánským hodnotám a přírodě, ale zároveň ji i po té době fascinuje vyspělost kultury bílých. Vyzná se v léčení, a tak v městečku pomáhá doktorovi Whiteheadovi s léčením raněných. Je na svůj věk velmi moudrá a neváhá poradit. Snaží se velmi opatrně angažovat i v konfliktu s indiány, což jí ale dělá nepřátele. Postava pro hráčku se zájmem o duševně poměrně vyrovnanou a moudrou postavu, kterou ovšem začíná dohánět její původ a nenávist některých lidí.

Deštivá obloha (Rainee) (25)

Dcera náčelníka Čejenů (kmene tábořícího nedaleko města), bílí lidé jí říkají Rainee. Její otec ji dal kdysi za ženu bílému obchodníkovi Jamesi Lebeckovi, aby zajistil spojenectví s bílými lidmi. Rainee ale není šťastná, duší je stále indiánka a moc nerozumí mentalitě bílých lidí. Je i tak poslušná, plní svoje povinnosti a předpokládá, že se svým mužem brzy založí rodinu. Pomalu však zjišťuje, že to možná nebude tak jednoduché… Tato netradiční postava je pro hráčku, která se nebojí vžít se do postavy, jež nerozumí světu a zvykům kolem sebe, ale objevuje je a snaží se je pochopit. Bude mít také možnost interagovat se svým kmenem v nedaleké indiánské vesnici. Příběh dívky, která je nucena stát jiné straně, než je její srdce. Čeká ji nesnadné rozhodnutí. Tato postava je o silném vnitřním prožitku, který se projevuje ve vztazích a činech, jež je nutné vykonat.