Vedení společnosti

Company directors (2)Union Pacific Railroad má jasné cíle a tohle jsou lidé, kteří mají zajistit, aby byly tyto cíle splněny. Ať už jde o významné muže a ženy, kteří celé tohle peklo na kolech řídí, nebo o zvláštní zaměstnance najaté třeba proto, aby dohlíželi na práci nebo zajistili bezpečnost. Ale jako v každé vysoké společnosti ani toto jablko nebude bez kazu…

Cullen Bohannon (34)

Představovat Cullena Bohannona je jako nosit střelný prach do Hell on Wheels. Cullen je pistolník, válečný veterán (bojoval na straně jihu) a pod Durantem pracuje jako šéf bezpečnosti (vystřídal Švéda, který se ho pokusil kdysi zabít). Mnozí, co ho potkali, o něm mluví jako o nejlepším pistolníkovi, který kdy žil. Cullen se snaží udržet celou místní chásku na uzdě, vyřešit problém s indiány a vydělat si nějaký ty prachy. A možná…možná i získat Lily Bell… Postava Cullena je vhodná pro zodpovědného zkušeného hráče, kterému nevadí důraz na řešení problémů, velmi výrazný milostný vztah a několik osobních linek. Upozorňujeme také na možnou větší naskriptovanost postavy (něco může vědět dopředu).

Cornelia Darling (48) – postava na první polovinu hry

Manželka významného senátora, která za svého manžela přijíždí vyřizovat záležitosti kolem železnice s vedením společnosti. Cornelia pochází z dobré rodiny, která před válkou vlastnila množství otroků. Je silnou rasistkou a ke svému černému sluhovi Samovi se pořád chová jako ke svému majetku. Má postoj aristokratky a je zvyklá rozkazovat a manipulovat lidi kolem sebe. Fascinuje ji netradiční a vzrušující prostředí železnice, které ostře kontrastuje se vším, co zažila. Postava ve vyšším postavení, která je na ostatní spíše nepříjemná, hraje zákulisní hry pro svůj prospěch. Tuto postavu hráč v půlce hry vystřídá za Kate Warne.

Hannah Durant (49)

Manželka Thomase Duranta, která za ním přijela poté, co byl zraněn, aby mu pomohla. Protože je její manžel v poněkud slabším stavu kvůli nutnosti brát morfium na své bolesti, Hannah vyřizuje velké množství záležitostí týkajících se problémů s vedením stavby za něj. Nemá příliš v lásce Lily Bell, kterou podezřívá z toho, že něco měla s jejím manželem. Ani příchod Cornelie Darling jí nepotěšil, obě dámy se sice na veřejnosti chovají k sobě velmi laskavě, ale je mezi nimi cítit skryté napětí. Hannah je postava pro velmi výraznou a schopnou hráčku, která se nebojí zákulisních her. Řeší kromě vedení železnice i silné osobní konflikty.

Jack Casement (37)

Jack přezdívaný “Generál” je bývalý unijní plukovník a zásadový, tvrdý (k nepravostem až krutý) muž, který se snaží být maximálně spravedlivý a rozhodnout se vždy správně. Jenže život často nabízí situace, kde žádné rozhodnutí není správné a pak jeho zásadovost selhává. Díky neschopnosti volit menší zlo dokonce odmítl post v politice. Jeho bratr Danny mu pomáhá s administrativou a vyřizuje běžné záležitosti. Do Durantu přijíždí vykonávat post vrchního inženýra místo Greenvilla Dodge, který se oběsil. V Durantu je s ním i jeho žena Francis, kterou nade vše miluje. Postava s výraznou “řešičskou” linkou, která je v centru dění, ale která má i velmi silnou zápletku v osobní rovině a možnost hraní romantického vztahu.

Francis Jennings Casement (26)

Francis je dcerou významného politika, mladou a vzdělanou ženou, která už od mládí nalézala zálibu v knihách a vystudovala advokacii. Už její otec ji naučil, aby se zajímala o práva menšin (černochů a také o práva žen). Francis je ženou věřící, vdanou a zamilovanou, přijíždí do Durantownu se svým mužem, kterému chce být oporou při jeho náročném úkolu zde. Spíše než ženou ctící tradiční podřízenost muže je ženou, která je i přes milé a nekonfliktní vystupování v jakékoliv diskusi rovnocenným partnerem. A to mnoho mužů vyvádí z míry. Postava má silnou romantickou linku a kromě ní bude svým tehdy netradičním pohledem řešit i problémy s indiány, černochy či tak trochu jiný pohled na podřízenost žen.

Lily Bell (29)

Lily Bell, o které se pro její krásu obdivně mluví jako o plavovlásce ze západu, je postavou, která už putuje s Hell on Wheels skoro dva roky a za tu dobu tu přišla o manžela a naučila se vše, co obnáší řemeslo zeměměřiče. Nyní zastává post pomocného zeměměřiče pod Christopherem Darmodym. Povídá se, že se nepohodla s Durantem a že pokukuje po Cullenu Bohannonovi. Tak či tak Lily nemá příliš kam jít (jediné přátele má zde v Durantownu), a tak zvažuje, že se zde usadí. Postava Lily Bell je více zaměřená na hraní dovnitř, ale dostane se i k intrikám a řešení celkové situace na železnici. Má velmi výrazný a pro její příběh stěžejní milostný vztah (S Cullenem Bohannonem) a postava tak není vhodná pro hráčky, které ho nedokáží nebo nechtějí zahrát.

Thomas C. Durant (52)

Thomas C. Durant je stěžejní postavou Hell on Wheels a tím, kdo to celé řídí. Jde mu značným dílem o moc, peníze a uznání a v tomto ohledu má velmi ostré lokty a nebojí se jít i do těch největších špinavostí. Ovšem neznamená to, že by neměl svědomí. Naopak. Je idealistou a věří, že pokrok je skutečně velkým přínosem pro Ameriku. Před časem byl zraněn a jeho povinnosti za něj částečně vykonává jeho žena. Navzdory bolestem zůstává v Durantownu, protože závod o dostavbu železnice se dostává do poslední části a on chce dohlížet osobně. Zdůrazňujeme, že postava Thomase Duranta je napůl CP a je pro zkušeného komunikativního hráče, kterému nevadí naskriptovanost a to, že bude řadu informací a vývoje vědět dopředu, často se radit s organizátory a částečně řídit (někdy i uměle na pokyn organizátorů) dění. Nicméně i on má  svou hru na osobní rovině a bude velmi vytížený při jednání s jinými hráči.